Microsoft Certified Fundamentals

฿1,980.00

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,
ล้างค่า
Add to Wishlist
Add to Wishlist
ดูตะกร้าสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบประกาศนียบัตร การันตีเส้นทางความรู้สู่ สาย AI, Data Science, และ Cloud Computing ที่ถือเป็นเครื่องวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้ที่ต้องการ จะพัฒนาและต่อยอดความรู้ในสาย AI, Data Science, และ Cloud Computing ที่ผ่านการรับรองจาก Microsoft ผู้ที่ผ่านการรับรองจะมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ และประมวลผลรวมถึงจัดการกับข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อได้ด้วยตนเอง โดยสามารถเข้ารับการทดสอบผ่าน 4 รายวิชา

ประกอบด้วย

  • Azure Fundamentals (AZ-900)
  • Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900)
  • Microsoft Azure Data Fundamentals (DP-900)
  • Microsoft 365 Fundamentals (MS-900)
  • Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (MB-901)
  • Microsoft Power Platform Fundamentals (PL-900)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Program - MCF

Azure Fundamentals (AZ-900), Microsoft 365 Fundamentals (MS-900), Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900), Microsoft Azure Data Fundamentals (DP-900), Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (MB-901), Microsoft Power Platform Fundamentals (PL-900)

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์


มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “Microsoft Certified Fundamentals”